Ajankohtaista

Ikuiset Seprat

25.4.2016

Ai mitä minä täällä teen...?
Juoksentelen Pyhtään kotiseutuharrastajia yhteisen työn pariin

 

He ovat mukana työssämme ja tukemassa toimintaamme.

Pyhtää-seura ry Pyttissällskapet rf. Perinnepiiri oli omalta osaltaan osallistumassa Suomi 100 juhlavuoden tammien istutukseen 30.05.2017.
Saikohan Eero Iivari sen tammen lopultakin suoraan

Saariston Sirkka 2016 Anu Weckman
Vastila - Hirvikoski maisemista

 

Kotiseututyö

Kotiseututyö on kokonaisvaltaista toimintaa paikallisten erityispiirteiden ja kotiseudun omaleimaisuuden vaalimiseksi, säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Sen yleisenä tavoitteena tulee olla kotiseudun viihtyisyyden ja sen asukkaiden viihtyvyyden lisääminen.

Paikallinen kotiseututyön perusyksikkö on yleensä kotiseutuyhdistys, niin myös Pyhtäällä. Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf., eli siis "kansanomaisemmin" Pyhtään kotiseutuyhdistys perustettiin toukokuussa 2006, ja se on Suomen kotiseutuliiton jäsen.

Monet kotiseututyöhön liittyvät tehtävät hakevat Pyhtäällä vielä muotoaan miten ne voitaisiin delegoida yhdistykselle tai niitä on hyvä tehdä
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Pian kymmenen vuoden aikana yhdistys on mm. hoitanut Pyhtään Joulu Jul i Pyttis lehden toimittamisen ja yhdistyksen hallinnoinnin kehittämistä, toteuttanut Saariston Sirkka ja Sven nimitykset ja siinä samalla huomioinut myöskin henkilöiden palkitsemista Suomen Kotiseutuliiton kotiseututyön ansiomerkin luovuttamisella.

Kulttuurin ja kotiseututyön kenttä on hyvin laaja, muuttuva ja rajaton - kuin aava suo - välillä upotaa, mutta aina jostain löytyy kuitenkin sen verran kovaa, että päästään eteenpän, mutta tämä kaikki kuvastaa sitä, että tekemistä riittää useille eri tahoille.

Tavoitteena on ollut saada aikaiseksi toimiva kotiseutuarkisto Pyhtäälle, joka työ onkin jo  osin saatu alkuvalmisteluiden osalta valmiiksi, mutta vielä on monta ratkaisematonta asiaa työn loppuun saattamiseen sellaiseen toiminnalliseen kuosiin, että arkiston voidaan katsoa täysimääräisesti
 palvelevan tutkijoita.

Valkon kansalaisopiston ryhmänä toimii perinnepiiri on myöskin seuran aktiivisena osana ja perinnepiirin tuotoksia - suullista muistitietoa Pyhtäältä - syntyy koko ajan lisää.

Seuraavana tavoitteena tulee olla vuosittaisen kotiseutupäivän saaminen paikallisen väestön ja ulkopaikkakuntalaisten Pyhtääläisten yhteiseksi tapaamishetkeksi ja tämän päivän oivallisena kohteena ja pitopaikkana voisi olla Pyhtään kotiseututaloksi ajatellun Elfbrantin talon miljöö mikäli asiasta päästään kunnan kanssa kumpaakin osapuolta tyydyttävään hallinnointi ratkaisuun talon osalta.

 Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on paikallinen kotiseutuyhdistys joka on perustettu vaalimaan Pyhtääläisyyttä ja keräämään ja tallentamaan tuleville polville pyhtääläistä elämänmuotoa ja identiteettiä.

Jokainen pyhtääläinen on tervetullut yhdistyksen jäseneksi ja toimintaan mukaan edesauttamaan yhdistyksen toimintaperiaatteiden toteutumista parhaalla mahdollisellatavalla.

Nämä nyt jo jonkin aikaa jäsenistöä ja muita asianharrastajia palvelevat kotisivut ovat toivottavasti osaltaan tuomassa esiin toimintaamme, tavoitteitamme ja yleensäkin ajatuksia siitä mitä pyhtääläisyyden eteen ja sen tallentamiseksi vielä olisi tehtävissä,
jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus nähdä paremmin menneisyyteen.


Tutustukaa sivuihin, nauttikaa matkasta, kommentoikaa ja tuokaa omia ajatuksianne siitä mitä ja miten meidän tulisi toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Pyhtää-seura ry.
Pyttissälskapet rf.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

Sivuja viimeksi päivitetty

23.09.2016
 

 

                                  

Raino Ojansivu Kotiseutuliiton valtuustoon

 

Suomen kotiseutuliito ry. on Kajaanissa  valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä pitänyt 2016 vuosikokouksen ja on kokouksessaan valinnut Kymenlaakson edustajaksi Kotiseutuliiton valtuuston jäseneksi Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf. puheenjohtajan  yrittäjä merkonomi Raino Ojansivun.

Raino Ojansivu valittiin nyt valtuustoon uutena jäsenenä erovuorossa olleen Kouvolan Valkealasta kotoisin olevan kotiseutuneuvos Erkki Sillanpään vapautuvalle paikalle.

Valtuusto koostuu maakuntien edustajista ja asiantuntijajäsenistä. Maakuntien ehdokkaat valitaan maakunnallisissa kotiseututoimijoiden kokouksissa keväällä, ja lopullisen päätöksen tekee Kotiseutuliiton vuosikokous. Valtuustossa on kaikkiaan 30 henkilöä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Muina uusina jäseninä valtuustossa aloittavat kokkolalainen YTM Helena Anttiroiko-Mehtälä Keski-Pohjanmaan edustajana, laihialainen sähköinsinööri Jaakko Heinimäki Pohjanmaan edustajana, turkulainen varatuomari Tapio Jokinen Varsinais-Suomen edustajana, helsinkiläinen VTM Tarja Koskela Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan edustajana, ja helsinkiläinen Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee asiantuntijajäsenenä.

Suomen kotiseutuliiton valtuusto suunnittelee ja johtaa liiton toimintaa. Valtuustoon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu liiton puheenjohtaja sekä 26 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jokaisella maakunnalla on valtuustossa vähintään yksi jäsen. Lisäksi valtuustoon kuuluu kaksi asiantuntijajäsentä.

Suomen kotiseutuliitto haluaa edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta. Liitto kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä ja keskuselimenä. Liiton jäsenenä on 630 kaupunki-, kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistystä sekä noin 120 kuntaa ja lisäksi kaikki maakuntaliitot.

Tämän vuoden kotiseutupäivien teemana on Tienviitta tulevaisuuteen.

 

 

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on Suomen Kotiseutuliitto ry. jäsen ja tätä kautta vaikuttamassa koko Suomen kotiseututyön kehittämiseen.