Juhlavuosi 2016

 

 

 

Pyhtään kotiseutuasioista kiinnostuneita henkilöitä kokoontui Huutjärven kirjaston lukusaliin toukokuun 2 päivän iltana 2006 kuuntelemaan alustusta ja keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa Pyhtäälle oma kotiseutuyhdistys vaalimaan oman alueen kulttuuriperintöä ja keräämään sitä mahdollisuuksien mukaan talteen jälkipolville tarkisteltavaksi.
 

Parituntisen antoisan keskustelun jälkeen paikalle kokoontuneet henkilöt järjestäytyiväk kokoukseksi jonka puheenjohtajaksi valittiin Raino Ojansivu ja sihteeriksi Pierina Järventaus.


kokous päätti perustaa Pyhtäälle oman kotiseutuyhdistyksen jonka nimeksi äänestyksen jälkeen tuli Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf., koska seura on virallisesti kaksikielinen kotiseutuyhdistys.

 

Tässä perustamiskokouksessa valittiin myös ensimmäinen johtokunta järjestämään kotiseutuyhdistykselle säännöt ja valmistelemaan toiminnan aloittamista.


Tässä kokouksessa päätettiin myös, että juuri perustettu kotiseutuyhdistys hakee Suomen Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenyyttä.
 

Tuosta ensimmäisestä kokoontumisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 10-vuotta ja on aika juhlistaa kuluneita vuosia järjestämällä mahdollisuuksien mukaan hieman juhlavampi tilanne tulevan vuoden aikana, jolloin tässä tilaisuudessa on hetki aikaa muistella vuosien aikana tehtyjä toimia ja katsastaa samalla mutä olemme aikaiseksi saaneet ja mitkä asiat ovat jääneet vain haave asteelle.


Näiden kuluneiden kymmenen vuoden aikana olemme toteuttanee hyvän suosion saanutta Pyhtään joululehteä joululukemistoksi sadoihin kasvaneelle lukijakunnalle ajankohtaisin ja hieman vanhemmin tekstein.


Olemme kukittaneet "arvonimen" ja kotieutuliiton myöntämien ansiomerkkien saattelemana ansioituneita Pyhtääläisen kultuurin vaalijoita ja kerääjie eri puolelta kuntaa Saariston Sirkoiksi ja Sveneiksi vuosittain paitsi yhtenä vuonna Saaristimarkkinoiden juhlavuonna tunnustus annettiin sekä Sirkalle, että Svenille.


Olemme kertaalleen muistelleet pula-aikaa järjestämällä Vastilassa alueen Pyhtään liittymisen "kunniaksi" pula-ajan pidot jotka saivatkin hyvän suosion vanhasta pula-ajan ruokakulttuurista muistuttavan tarjoilunsa ansiosta.

Olemme useana vuonna oleet Euroopan Rakennusperintöpäivien teeman mukaisesti huomioimassa ja esiintuomassa erilaisia Pyhtään alueen kohteita joilla on rakennushistoriallista tai muuta sellaista arvoa joka on hyvä nostaa esiin siten, että se ylittää jokapäiväisen huomiokynnyksen ja järjestäen erilaisia tapahtumia rakennusperintöpäivien teemoihin liittyen.

Pyhtään Kotiseutuarkiston toteuttamisessa Pyhtää-seura on esiintynyt myös aktiivisena toimijana ja näin kotiseutuarkistotoiminta on saanut arkistokelpoiset tilat toiminnalleen tähän asiaan tarvitaan kuitenkin vielä paljon aktiivista työtä, jotta aloitettu kotiseutuarkistotoiminta vastaisi niitä tarpeita joita tällaiselta arkitotoiminnalta edellytetään.

 

Pyhtään Perinnepiiri on toiminut myös Pyhtää-seuran suojissa omana erillisenä jaostona omaa itsenäisyyttään vaalien ja arvokasta työtään tehden.

 

Hallinnollisista rutiineista taloushallinnon, kirjanpidon osalta tehtävät on hoidettu seuran puolesta ja perinnepiirillä on seuran kautta myös yhteys tarvittavilta osin Suomen Kotiseutuliittoon.

 

Olemme monena vuonna olleet antamassa erillisiä puoltolausuntoja esimerkiksi Suomen Kotiseutuliitton hallinnoimiin seurantalojen avustusanomuksiin Pyhtääläisille seurantaloille.


On osallistuttu historialliseen tapahtumaan Suomen sodan 200 vuotisjuhlien yhteydessä Savukosken sillanpielen tapahtumassa - tapahtumassa joka sai erittäin suuren yleisömäärän liikkeelle tapahtuumaa seuraamaan.

On myös joitakin sellaisia seuran toteuttamistoiveissa olleita asioita jotka eivät ole edenneet toteuttamisasteelle saakka, mutta päivä se on vielä huomennakin.

Yllä olevassa on jotain sellaista jossa olemme kuluneen 10 vuoden aikana olleet kädenjälkemme jättämässä Pyhtääläiseen kulttuuriin ja elämänmenoon - paljon on vielä kuitenkin tekemätöntä työtä kulttuurin- ja perinteen saralla - saralla joka vaatii paljon enemmän aktiivisia käsipareja tekemään sitä arvokasta työtä jota paikalliskulttuuri ja sen vaalimínen kansalaisilta edellyttää.

Ensimmäinen 10 vuotta on kulunut ja olemme lähtemässä uudelle vuosikymmenelle - tulkaa mukaan ja tuokaa niitä uusia ajatuksia jä käsipareja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

 

PS. Tälle juhlavuodelle alustavasti suunniteltu juhlatilaisuus on  päätetty siirtää ensi vuodelle osaksi Suomi 100 ja Pyhtää 670 vuotta juhlatapahtumia.