Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkistot

Kotiseutuarkistojen avulla turvataan paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta paikallisidentiteetin voimistamiseksi tehtävälle työlle mm. opetuksen ja kunnan kulttuuritoiminnan piirissä.

Kotiseutuarkistot toimivat paikallisena muistina ja ovat merkittävä paikallinen voimavara ja kulttuurihistoriallinen pääoma.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen, jonka tarkoituksena on edistää koko maata kattavan kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. Kotiseutuliiton jäsenistä arviolta 30 % ylläpitää kotiseutuarkistoa.

Kotiseutuarkiston päätehtävänä on ottaa vastaan, järjestää, säilyttää ja asettaa saataville yksityisluonteista paikallista arkistomateriaalia arkistonhoitoa koskevien ohjeiden mukaan.

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. aloitti kotiseutuarkiston perustamistoimenpiteet heti perustamisensa jälkeen ja toiminnassa alkuun päästiin pari vuoden kuluttua ja  kotiseutuarkiston toiminta saatiin vakiinnettua nykyiseen muotoonsa 2010 museovirastolta saadun kahden avustuksen muodossa (9.000,00 €) joka kaäytettiin kahden vuoden aikana arkistonmudostajan palkkaamiseen.

Arkisto sisältää Pyhtään kunnan kotiseutumuseon arkistoaineiston, sekä myöhemmin lahjoituksena saatuja yhteisöaineistoja sekä laajan kokoelman Pyhtäätä koskevia tai Pyhtäältä hankittuja valokuvia.

Kotiseutuarkistoon kuuluvat mm. paikalliset yhdistysten, seurojen, kansanliikkeiden, osuuskuntien, liikelaitosten, perheiden, sukujen, talojen ja yksityishenkilöiden arkistot.

Kotiseutuarkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. valokuvat, kartat, piirustukset, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

Erityisen tärkeitä ovat asiakirjat, jotka kertovat organisaation kehitysvaiheista, periaatteista, menettelytavoista ja toiminnasta. Sen sijaan valtiolliset, kunnalliset ja kirkolliset asiakirjat eivät kuulu kotiseutuarkistoon.

Vetoamme kaikkiin pyhtääläisiin, jotka ovat aikeissa hävittää vanhoja kirjeitä, valokuvia, muistiinpanoja, pöytäkirjoja ym. ottamaan yhteyttä Pyhtää-Seura Pyttissällskapetiin ennen niiden lopullista hävittämistä.