Ajankohtaista

 

  • Kotiseutuarkisto saanut merkittäviä valokuvalahjoituksia. Toivo Haapalan valokuva- ja negatiivikokoelmiin on tallennettu mm. 1930-luvulla Hirvikosken kaikki talot. Teuvo Karppinen oli tuottelias luontokuvaaja jonka laajat kokoelmat ovat säilytyksessä Kotiseutuarkiston huomissa.

  • Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet fr on saanut Museovirastolta vuodelle (2011) avustusta 4.000,00 € käytettäväksi edellisenä vuonna hyvin alkaneen Pyhtään Kotiseutuarkinton perustamistyön edelleen jatkamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Pekka Karlsson pääsi kesäaikana jatkamaan hyvin alkanutta työtään tämän hyvin alkuunsaatetun työn eteenpäinviemiseen. Mahdollisissa Pyhtään Kotiseutu arkistoon liittyvissä asioissa hän on oikea henkilö puheenjohtajan ohella informoimaan arkistoon liittyvissä asioissa.

  • Internet-sivusto on avautunut.

  • Arkisto on saanut Perinnepiiriltä lahjoituksena laajan negatiiviaineiston. Aineisto sisältää yli 800 rullanegatiiviruutua sekä lasinegatiiveja. Aineisto sisältää Esti / Tuuskas-suvun jäämistöä. Aineiston kunnostus ja luettelointityö on valmistunut helmikuussa 2011.