Usein kysyttyä

 

Mitä kotiseutuarkisto sisältää?

Kotiseutuarkiston tarkoituksena on tallettaa Pyhtään historiaa sanoin, kuvin, äänittein ja videotallentein. Arkisto ei talleta painotuotteita (tietyin poikkeuksin), esineitä tai Pyhtäästä kertovia julkaistuja kirjoja. Arkisto koostuu yksityisten ihmisten lahjoituksista, jäämistöistä, järjestöjen aineistoista sekä kunnan ja muiden toimijoiden toimesta syntyneiden aikaisempien keräysten tuloksista sekä lehtileikkeistä.

Mitä kotiseutuarkistoon voi tallettaa?

Arkisto vastaanottaa yksityisten henkilöiden sekä yhteisöjen lahjoituksia, jotka voivat olla valokuvia, negatiiveja, äänitteitä, asiakirjoja, kirjeitä, karttoja, sopimuksia, talodokumentteja ym. materiaalia. Materiaalin on suotavaa olla valmiiksi järjestettynä. Jos materiaali sisältää valokuvia, niihin on suotavaa liittää tiedot valokuvien henkilöistä sekä kuvauspaikasta.

Arkisto voi oman harkintansa mukaan siirtää lahjoitetun aineiston muuhun arkistoon joka vastaa aineiston tallettamisesta, esim. tapauksissa joissa aineisto sisältää henkilötietolain määrittelemää suojattua materiaalia.
Jos sinulla on aineistoa jonka epäilet olevan arvokasta, ota yhteyttä. Neuvomme jatkokäsittelyssä.

Kuka arkistoa pääsee käyttämään?

Arkisto on avoin kaikille. Osaan arkiston materiaalista on kuitenkin olemassa käyttörajoituksia lahjoittajan toimesta tai lainsäädäntöön vedoten. Lahjoittaja saa kuitenkin aina käyttää lahjoittamaansa materiaalia.

Mitä tapahtuu lahjoittamalleni materiaalille?

Materiaali puhdistetaan, luetteloidaan ja tarvittaessa seulotaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi tuhoutuneen materiaalin poistamista arkistosta. Arkistosta poistetaan myös sinne kuulumaton aines, kuten kuittiaineisto, muistilaput, metallit, muovit yms. Ennen aineiston osien poistamista arkiston lahjoittajaan otetaan tarvittaessa yhteyttä.

Järjestetty arkisto kansioidaan, nimetään ja asetetaan hyllyyn sille kuuluvalle paikalle. Arkiston sisällöstä tehty kuvaus liitetään arkiston pääluetteloon, jonka avulla arkistoaineistoa on helppoa selata ja löytää. Lahjoitettu aineisto talletetaan omaksi arkistokseen, eli sitä ei hajoteta. Aineistosta voidaan ottaa kopioita toiseen apuarkistoon, jolloin se on löydettävissä myös erikoisarkistoista.

Jos osa aineistosta on jo talletettu aiemmin toiseen arkistoon, luovutetaan lahjoitus eteenpäin kyseiseen arkistoon, esimerkiksi maakunta-arkistoon. Näin arkistoaineisto löytyy kaikki yhdestä paikasta. Lahjoituksesta voidaan ottaa kopio kotiseutuarkistolle.

Mikä on erikoisarkisto?

Erikoisarkistoon on kopioitu tietyn aihepiirin arkistoaineistoja. Aineistot sijaitsevat siksi kahdessa paikassa: lahjoitetussa pääarkistossa sekä myös erikoisarkistossa. Erikoisarkistoja perustetaan sen mukaan, millaista materiaalia kotiseutuarkistoon kerääntyy eniten. Erikoisarkistoja ovat tällä hetkellä koulutyöarkisto, musiikkiarkisto sekä kirkkoarkisto. Nämä arkistot sisältävät tietyn aihepiirin aineiston ja sen vuoksi niiden käsittely ja selaaminen on helpompaa.

Miten arkistoa pääsee käyttämään?

Arkistotilaan on pääsy vain arkistonhoitajalla, halutessasi selata aineistoa ota yhteyttä häneen. Samalla määritellään kuka aineistoa käyttää, aineiston käyttötarkoitus sekä mahdolliset maksunaiheuttajat.

Onko aineiston käyttö maksullista? Miksi?

Aineiston maksullisuudella pyritään ylläpitämään arkiston jatkuvaa kehittämistä sekä kattamaan arkistointiin liittyviä materiaalikustannuksia.

 

Aineiston käyttäminen on maksutonta seuraavissa tapauksissa:

  • Aineistoa käytetään sukututkimukseen johon ei sisälly julkaisua. 
  • Aineistoa käytetään tieteelliseen työhön tai opinnäytteeseen.
  • Aineistoon sisältyvää materiaalia vain lainataan, ei julkaista. Ns. lainausperiaate.
  • Aineiston käyttäjä on sen lahjoittaja.

Aineiston käyttö on maksullista esim. seuraavissa tapauksissa:

  • Aineistoa käytetään osana julkaisua, esim. valokuvana.
  • Aineiston seulontaan tarvitaan arkistonhoitajan apua.
  • Aineiston tulkintaan tarvitaan arkistonhoitajan apua.
  • Aineiston käyttötarkoitusta ei ole osattu määritellä.

Olen tallettanut aineistoa. Onko aineiston käyttö maksullista minulle?

Lahjoittajalla on arkistoaineistoon talletussopimukseen sisältyvä suoja, joka takaa aineiston maksuttoman käytön joko henkilökohtaisesti lahjoittajalle tai järjestölahjoittajan kyseessä ollessa sen valtuuttamalle edustajalle.


Voinko rajoittaa tallettamani aineiston käyttöä?

Lahjoitussopimukseen sisältyy mahdollisuus rajata aineistoa siten, että vain osa siitä on käytettävissä. Tällainen aines voidaan myös määritellä vapautuvaksi esim. 10 vuoden kuluttua. Aineiston käyttöä rajoittaa myös lainsäädäntö.

 

Siirtyykö aineiston omistus pois luovuttajalta?

Lahjoittaja ei ole tallettaja, eli aineiston saapuessa arkistoon siitä tehdään luovutussopimus jolla aineiston omistus siirtyy arkistolle.

 

Voiko lahjoituksen saada takaisin?

Erittäin painavista syistä vain alkuperäinen lahjoittaja voi pyytää lahjoituksen palauttamista. Lahjoituksesta voidaan ottaa kopiot joko lahjoittajalle tai arkistoon.

 

Onko arkistolla digitoitua materiaalia? Jos on, miten sen löytää?

Arkistossa pyritään digitoimaan materiaalit joiden säilyvyys tai käytettävyys on uhattuna. Tällaisia materiaaleja ovat muun muassa negatiivit ja valokuvat sekä äänitteet. Digitointi on toistaiseksi suoritettu ainoastaan edellä mainitusta syystä, eikä materiaalia ole saatavana esim. internetistä tai kirjaston kautta lainattuna.

 

Jos etsimäni aineisto ei ole kotiseutuarkistossa, missä se voisi olla?

Aineisto saattaa olla vielä löytymättä tai se on alkuperäisellä omistajalla. Kotiseutuarkiston ulkopuolista, Pyhtäätä koskevaa aineistoa voi tiedustella arkistonhoitajalta.