Miksi en liittyisi jäseneksi?

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on 2006 perustettu Pyhtään ja lähialueen kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on Pyhtääläisen kulttuurin ja perinteen kerääminen ja talteen saattaminen, sekä nykyisten ja entisten pyhtääläisten henkilöiden yhdyssiteenä toimiminen.

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. on noin sadan jäsenen koko kunnan alueen kattavan jäsenistön yhteenliittymä ja onhan seurassa jäseniä myös ulkomaita myöten.

Näiden ensimmäisten toimintavuosien aikana olemme pyrkineet vankistamaan seuran toiminnan arvoja parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan niitä tarkoitusperiä joita varten seura aikanaan perustettiin.

Tänään viimeistään on kuitenkin katse kohdistettava entistä enemmässä määrin tulevaisuuteen ja tässä tulevaisuuteen suuntautuvassa toiminnan tehostamisessa yhtenä peruskriteerinä on jäsenmäärän kasvattaminen ja toimintaan aktivoiminen, sillä yksin ja kaksin me olemme voimattomia, mutta yhteistyöllä pystytään saavuttamaan jopa kuntarajat ylittävää yhteistyötä kotiseututyössä.

Seuran jäseneksi liittyminen on tehty matalan kynnyksen periaatteella niin jäsenmaksun kuin ilmoittautumisenkin osalta, sillä täyttämällä alla olevaan lomakkeesseen tarvittavat tiedot ja maksamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille niin jäsenyys on voimassa ja olette silloin osaltanne yhtenä lenkkinä vaalimassa Pyhtääläistä kulttuuriperintöä - perintöä joka on vaalimisen arvoinen tänään - huomenna - tulevaisuudessa.

Jäsenyysterveisin

Pyhtää-seura ry.
Pyttissällskapet rf.

 Raino Ojansivu
puheenjohtaja

 

Pyhtäänlehti – Pyttisbladet 9. toukokuuta 2006
Kaksikielinen ja poliittisesti sitoutumaton
Pyhtää-seura kokoaa pyhtääläisten voimat yhteen
Pyhtää-seuran perustava kokous pidettiin kirjastolla 3.5. Paikalle oli saapunut reilu
10 asiasta kiinnostunutta. Uuden seuran puheenjohtajaksi valittu Raino Ojansivu
luonnehtii seuran tehtäväksi olla kokoava voima jo olemassa oleville seuroille ja
yksityisille henkilöille joilla on samanlaisia ajatuksia.
Ajatuksena on olla kokoava voima, ei rikkoa mitään mitä yhdistykset tekevät nyt,
Ojansivu korostaa. Tarkoitus on saada pyhtääläisyys lentoon ja jatkossa ehkä jotain
kirjan kansienkin väliin. Pyhtää on muutakin kuin vain alue Ahvenkosken ja Kotkan
välissä, Ojansivu huomauttaa. Hänen mielestään meneillä olevat keskustelut
kuntaliitosehdotuksesta Kotkan kanssa vain korostavat Pyhtää-seuran tarpeellisuutta.
Yksi seuran tehtävä voisi olla kartoittaa pyhtääläisten veteraanien muistoja ja tietoja
sodan ajalta ja tallettaa tätä jälkipolville ja taata veteraanityölle jatkuvuutta. Seuran
puitteissa voidaan toteuttaa erilaisia tapahtumia, esimerkiksi vaikkapa
perinneruokatapahtuma ja tehdä retkiä. Toiminnan tulee olla monialaista ja laajaa niin
ettei ketään suljeta ulkopuolelle.
Johtokuntaan valittu Pekka Laine huomautti, että työsarkaa uudella seuralla tulee
riittämään. Pyhtäälle vuonna 2002 muuttanut Kati Kälviäinen totesi, että Pyhtään
kulttuuri ja ympäristö ovat ainutlaatuisia, vastaavia ei monessa paikassa ole.
Pyhtää-seura ry – Pyttissällskapet rf on kaksikielinen ja poliittisesti sitoutumaton.
Uuden seuran puheenjohtajaksi valittiin Raino Ojansivu. Johtokuntaan valittiin
Pieriina Järventaus, Pekka Laine, Kati Kälviäinen, Martti Nykänen, Annika Jespars,
Teijy Kottila, Taina Marttinen ja Päivi Karppi
(AS)

Arvoisat Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. jäsenet, jäsenmaksukirjeet ovat lähiaikoina  postissa Teille tulossa ja rahastonhoitajamme toivoo aktiivista osallistumista jäsenmaksujen suorittamiseen lähiajan kuluessa.

Uudet jäseniksi haluavat tai ne jäsenet joiden jäsenmaksukuitti ei muutaman päivän kuluessa saavu postilaatikkoon ottakaa sivulla olevalla yhteystieto linkillä yhteyttä niin saamme asian siltä osin kuntoon.

Jo etukäteen kiittäen rahastonhoitajamme puolesta.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja