Saariston Sirkkat, Svenit ja muut huomionosoitukset

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf. esityksestä SUOMEN KOTISEUTULIITTO RY on myöntänyt kotiseutuliiton korkeimman huomionosoituksen Pyhtään Historiakirjan 1743 - 2014 kirjoittajalle filosofian lisensiaatti Honka-Hallilalle.

 

Filosofian lisensiaatti Helena Honka-Hallila, kotipaikka Länsi-Suomen lääni, Varsinais-Suomi, Turku.


Hän - Helena Honka-Hallila on valtakunnan tasolla ansioitunut ja tunnettu aineettoman kulttuuriperinnön esillä pitäjä ja dokumentoija: hän on tekstiilitutkija, kansatieteilijä ja palkittu tietokirjailija, joka on kirjoittanut kymmeniä teoksia perinnekäsitöistä sekä lukuisia henkilö-, yhdistys ja pitäjähistorioita – todellinen kotiseutukirjallisuuden moniottelija. Hän on paitsi tutkinut ja dokumentoinut perinnekankaita myös itse kutonut niin sanottuja muinaiskankaita muun muassa arkeologisista aineistoista saatujen mallien mukaan. Honka-Hallilan ansiot harvinaiselta kulttuuriperinnön alalta ovat valtakunnallisesti erittäin merkittäviä.

Suomen Kotiseutuliitto ry.


On Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf. esityksestä myöntänyt kotiseutuliiton ansiomitalin Pyhtään Historiakirjan 1743 - 2014 kirjoittajalle filosofian lisensiaatti Honka-Hallilalle.

Kotiseututyön ansiomitali on liiton korkein tunnustuksenosoitus, joka luovutetaan saajalleen Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Tätä korkeinta ansiomitalia myönnetään vuosittain valtakunnallisilla kotiseutupäivillä ja ainoastaa 10 kpl kerralla.

Ansiomitalin on suunnitellut taiteilija Viljo Savikurki ja sitä on myönnetty vuodesta 1953 alkaen.

 

Suomen Kotiseutuliitto ry on myöntänyt kultaiset kotiseututyön ansiomerkit

seuraaville pyhtääläisille kotiseututyön tekijöille:

Pierina Järventaus sai Suomen kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 65 vuonna 2012.
Atte Rosenblad sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 169 vuonna 2015.
Raino Ojansivu sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 203 vuonna 2015.
Seppo Mikola sai Suomen Kotiseutuliitto ry: myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 385 vuonna 2018
Reino Uusitalo sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin 398 vuonna 2018

Pyhtään "Unikeko" huomionosoitukset

myönnetty seuraaville "Persoonille"

Kuka onkaan Hän ?

Pyhtääläinen opiskelun ja työn myötä Espoolaiseksi nykyään itseänsä tituleeraava vuoden 2021 Saariston Sven Jyrki Kasvi on vuosien saatossa ollut monessa työssä ja toimessa mukana.

On kaupungin valtuutetun työtä, kansanedustajuutta ja monia muita tehtäviä niin poliittisella kuin myöskin työelämän saralla.


Hän omaa myös tohtorin arvon joten kyseessä on monipuolinen "Pyhtääläinen" oivallinen lenkki näiden arvostettujen Saariston Sirkkojen ja Svenien kunniakkaaseen kerhoon.

Pyhtään XII Saaristomarkkinoilla 2004 nimesin kehittämäni huomionosoituksen  markkinavoudin ominaisuudessa ensimmäinen Saariston Sirkkan, johon ominaisuuteen ensimmäisenä kunnian sai
Toini Räsänen.

Olin tätä ennen jo useamman vuoden miettinyt sitä mahdollisuutta, mikä voisi olla oikea tapa muistaa vuosittain tai ainakin kahden vuoden välein "oikeata" pyhtääläistä henkeä eteenpäin vienyttä ja sen parissa aktiivisesti työskennellyttä henkilöä.

Ajattelun tuloksena huomionosoituksen muodoksi kiteytyi mereren äärellä kun ollaan niin oikeaoppiseksi "titteliksi" muodostui Saariston Sirkka tai Saariston Swen.

Luovutin tämän nimeysoikeuden Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf:n yksinoikeudeksi ilman tämän oikeuden  siirto-oikeutta kolmannelle taholle seuran perustavan kokouksen yhteydessä 2006 toivomuksella, että ajatustani myöhemmin tapahtuvissa nimeämissä noudatettaisiin alkuperäistä nimeämis ajatusta kunnioittaen.

Tämän nimeämisen taustalla on ajatus siitä, että vastaisuudessa vuosittain voitaisiin muistaa sellaista henkilöä kunniamaininnalla, joka on vuosien myötä on ollut tekemässä paljon arvokasta työtä pyhtääläisyyden eteen ja henkilö on myöskin muuten maininnan arvoinen "persoona" pyhtääläisessä elämänmenossa.

Yhdenselkeän kriteerin valinnalle ja nimeämiselle asetetin alusta alkaen, henkilö joka toimii aktiivisesti päivänpolitiikassa ei voi tulla valituksi Saariston Sirkaksi tai Sweniksi.

Raino Ojansivu
Pyhtää-seura ry.
Pyttissällskapet rf.

perustajajäsen
 

 

 

Tämän vuoden Pyhtään Unikeko pulahti jo veteen
ennen kesälomalle lähtöä.

Lupasi kuitenkin tulla takaisin viimeistään
Saaristomarkkinoiden avajaistilaisuuteen esittäytymään.

 

Pyhtään Unikeko

Pyhtään XII Saaristomarkkinoilla 2004 nimesin kehittämäni huomionosoituksen  markkinavoudin ominaisuudessa ensimmäinen Saariston Sirkkan, johon ominaisuuteen ensimmäisenä kunnian sai Toini Räsänen.

Olin tätä ennen jo useamman vuoden miettinyt sitä mahdollisuutta, mikä voisi olla oikea tapa muistaa vuosittain tai ainakin kahden vuoden välein "oikeata" pyhtääläistä henkeä eteenpäin vienyttä ja sen parissa aktiivisesti työskennellyttä henkilöä.

Ajattelun tuloksena huomionosoituksen muodoksi kiteytyi mereren äärellä kun ollaan niin oikeaoppiseksi "titteliksi" muodostui Saariston Sirkka tai Saariston Swen.

Tämä nimeäminen sai uusia ulottuvuuksia 2019, kun valtakunnallinen saunapäivä osui unikeonpäivään siis 27.07..

Tilanteeseen sopiva ajatus oli valmisteluvaiheen aikana ”itänyt” toteuttamiskelpoiseksi ideaksi – miksi ei Pyhtällekin voitaisi valita unikeko, asia eteni ja koska tällä uudella nimeämisellä halusin tuoda esiin ”hieman” erilaisia persoonia jotka oman jälkensä kuntamme elämänpiiriin niin tällaisia persoonia Pyhtäältä on löytynyt ja varmaankin vastaisuudessa tulee lisää löytymään.

Nämä nimetyt ja vastaisuudessa nimettävät unikeot voivat olla myös nimeämishetkellä poliittisessa päätöksenteossa mukana joka antaa hieman uutta näkökenttää valinnan kohteeksi tuleviin henkilöihin.

Raino Ojansivu
Pyhtää-seura ry.
Pyttissällskapet rf.

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Vuoden 2020 Saariston Sirkka Marja Lindfors (Elämäntyönään Pyhtään kunnan palveluksessa tehnyt)
2019 Saariston Svenn Per Anttas "Neuvoksen" haastattelussa huomionosoituksen julkaisemisen jälkeen Saaristomarkkinoilla
2018 Saariston Sven "Mesenaatti" myös kulttuurin alueella niin paikallisesti kuin laajemmallakin alueella tunnustettu persoona.
2017 Saariston sirkka ja Sven aviopari Kiviniemen Kartanon hallitsijat jotka vat mittavan työn tehneet vanhan kartanon kunnostuksen eteen ja siellä tapahtuvien toimintojen toteuttajana.
2015 Perinnepiiriläinen monen asian tietäjä paikallisen kulttuurin alalta myös valokuva-asiat ovat hänelle tuttuja.
2016 Vastila - Hirvikoski alueen "puurtaja" Anu Weckman vuoden 2016 Saariston Sirkka ja hopeisen Kotisutuliiton ansiomerkin saaja
2014 Saariston Sirkka Irma Roitto - mitä olisikaan Purolan alue ilman hänen paikallisena hengettärenä olemistaa.
2013 Saariston Sven Eero Iivari Heinlahden alueen monessa mukana ollut puurtaja.
2012 Saariston Sirkka ja Sven olivat juhlavuoden kunniaksi Tuula ja Matti Paaavola "Esittävät taiteilijat"
2011 Saariston Sven Seppo Mikola perinnepiirin pitkäaikainen "sihteeri" asioiden muistiin merkitsijä vaimonsa Elisan kanssa nimityksen jälkeen

Tässä yläpuolella on viimeksi valittujen Sirkkojen ja Svenien kuvia ja vasemmassa laidassa on vielä lisäksi muutama nimi joiden kohdalle valinta on jo kohdistunut.

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf.
myöntämät Saariston Sirkka ja Swen
arvonimet

2004
Toini Räsänen
Huutjärvi

2005
Esko Virtanen
Roonees

2006
Karl Backman
Munapirtti

2007
Tarja Paavola
Hirvikoski

2008
Martti T Nykänen
Siltakylä

2009
Ahti Savolainen
Huutjärvi

2010
Eila Lehtimäki
Kokkovuori

2011
Seppo Mikola
Huutjärvi

2012
Tuula Paavola
Matti Paavola

Huutjärvi

2013
Eero Iivari
Heinlahti

2014
Irma Roitto
Purola

2015
Atte Rosenblad
Siltakylä

2016
Anu Weckman
Vastila

2017
Jaana Viitakangas - Rinne
Hannu Rinne

Kiviniemi

2018
Reino Uusitalo
Huutjärvi

2019
Per Anttas
Kirkonkylä

2020
Marja Lindfors
(Ruotsinpyhtää)
Loviisa


2021
Jyrki Kasvi

(Kesä Pyhtääläinen)
Espoo

2022
Teijy Kottila
Purola

 

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf.
myöntämät Unikeko
huomionosoitukset

N:ro 1
2019
Sakari Peltola
Heinlahti

N:ro 2
2020
Jukka Söderholm
Siltakylä

N:ro 3
2021
Reino Uusitalo
Huutjärvi

N:ro 4
2022
Reijo Yrjölä
Hirvikoski

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf.
luovuttamat Suomen Kotiseutuliitto Ry.
Kotiseututyön ansiomerkkit:

2006
Karl Backman

Munapirtti

Toini Räsänen
Huutjärvi

Esko Virtanen
Roones

Päivi Karppi
Helsinki

2007
Tarja Paavola

Hirvikoski

2008
Martti T Nykänen

Siltakylä

2009
Ahti Savolainen

Huutjärvi

Pauliina Sakki
Hamina

2010
Eila Lehtimäki

Kokkovuori

2011
Seppo Mikola

Huutjärvi

2012
Tuula Paavola

Huutjärvi

Matti Paavola
Huutjärvi
 

Suomen Kotiseutuliitto ry.
Hallituksen myöntämät
Kultaiset ansiomerkit:

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 65
2012

Pierina Järventaus
Kirkonkylä

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 169
2015

Atte Rosenblad
Siltakylä

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 203
2015
Raino Ojansivu

Huutjärvi

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 385
2018
Seppo Mikola

Huutjärvi

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 398
2018
Reino Uusitalo

Huutjärvi

Suomen Kotiseutuliitto ry.
Hallituksen myöntämät
Hopeiset ansiomerkit:

Kotiseututyön hopeinen ansiomerkki n:ro 285
2016
Anu Weckman

Vastila

Kotiseututyön hopeinen ansiomerkki N:ro 535
2020

Marja Lindfors
(Ruotsinpyhtää)
Loviisa

Suomen Kotiseutuliitto ry.
myöntämät
Pronssiset ansiomerkit

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2013
Eero Iivari
Heinlahti

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2014
Irma Roitto
Purola

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2017
Jaana Viitakangas - Rinne
Hannu Rinne

Kiviniemi

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2019
Per Anttas
Kirkonkylä

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2021
Jyrki Kasvi

(Kesä Pyhtääläinen)
Espoo

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2022
Teijy Kottila
Purola

 

 

Tasavallan Presidentin myöntämät
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lejonan ritarikuntien
ansioristit ja mitalit

Suomen Leijonan Komentajamerkki
2020
Reino Uusitalo
Huutjärvi

Suomen Leijonan Ansioristi
2021
Raino Ojansivu
Huutjärvi
 

Suomen Valkoisen Ruusun Mitali kultaisin ristein
2021
Päivi Uusitalo
Huutjärvi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ansiomitalit

Ansiomitali
Reino Uusitalo
Huutjärvi