Saariston Sirkkat, Svenit ja muut huomionosoitukset

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf. esityksestä SUOMEN KOTISEUTULIITTO RY on myöntänyt kotiseutuliitonkorkeimman huomionosoituksen Pyhtään Historiakirjan 1743 - 2014 kirjoittajalle filosofian lisensiaatti Honka-Hallilalle.

 

Filosofian lisensiaatti Helena Honka-Hallila, kotipaikka Länsi-Suomen lääni, Varsinais-Suomi, Turku.


Hän - Helena Honka-Hallila on valtakunnan tasolla ansioitunut ja tunnettu aineettoman kulttuuriperinnön esillä pitäjä ja dokumentoija: hän on tekstiilitutkija, kansatieteilijä ja palkittu tietokirjailija, joka on kirjoittanut kymmeniä teoksia perinnekäsitöistä sekä lukuisia henkilö-, yhdistys ja pitäjähistorioita – todellinen kotiseutukirjallisuuden moniottelija. Hän on paitsi tutkinut ja dokumentoinut perinnekankaita myös itse kutonut niin sanottuja muinaiskankaita muun muassa arkeologisista aineistoista saatujen mallien mukaan. Honka-Hallilan ansiot harvinaiselta kulttuuriperinnön alalta ovat valtakunnallisesti erittäin merkittäviä.

Suomen Kotiseutuliitto ry.


On Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf. esityksestä myöntänyt kotiseutuliiton ansiomitalin Pyhtään Historiakirjan 1743 - 2014 kirjoittajalle filosofian lisensiaatti Honka-Hallilalle.

Kotiseututyön ansiomitali on liiton korkein tunnustuksenosoitus, joka luovutetaan saajalleen Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Tätä korkeinta ansiomitalia myönnetään vuosittain valtakunnallisilla kotiseutupäivillä ja ainoastaa 10 kpl kerralla.

Ansiomitalin on suunnitellut taiteilija Viljo Savikurki ja sitä on myönnetty vuodesta 1953 alkaen.

 

Suomen Kotiseutuliitto ry on myöntänyt kultaiset kotiseututyön ansiomerkit seuraaville pyhtääläisille kotiseututyuön tekijöille:

Pierina Järventaus sai Suomen kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 65 vuonna 2012.
Atte Rosenblad sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 169 vuonna 2015.
Raino Ojansivu sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 203 vuonna 2015.
Seppo Mikola sai Suomen Kotiseutuliitto ry: myöntämän kultaisen ansiomerkin N:ro 385 vuonna 2018
Reino Uusitalo sai Suomen Kotiseutuliitto ry:n myöntämän kulaisen ansiomerkin 398 vuonna 2018

Vuoden 2019 Skärgårdens Sven Per Anttas
vuoden 2018 Saariston Sven Reino Uusitalon
onnittelu- ja haastattelutuokiossa

julkistamistilaisuuden yhteydessä.

Pyhtään XII Saaristomarkkinoilla 2004 nimesin kehittämäni huomionosoituksen  markkinavoudin ominaisuudessa ensimmäinen Saariston Sirkkan, johon ominaisuuteen ensimmäisenä kunnian sai
Toini Räsänen.

Olin tätä ennen jo useamman vuoden miettinyt sitä mahdollisuutta, mikä voisi olla oikea tapa muistaa vuosittain tai ainakin kahden vuoden välein "oikeata" pyhtääläistä henkeä eteenpäin vienyttä ja sen parissa aktiivisesti työskennellyttä henkilöä.

Ajattelun tuloksena huomionosoituksen muodoksi kiteytyi mereren äärellä kun ollaan niin oikeaoppiseksi "titteliksi" muodostui Saariston Sirkka tai Saariston Swen.

Luovutin tämän nimeysoikeuden Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf:n yksinoikeudeksi ilman tämän oikeuden  siirto-oikeutta kolmannelle taholle seuran perustavan kokouksen yhteydessä 2006 toivomuksella, että ajatustani myöhemmin tapahtuvissa nimeämissä noudatettaisiin alkuperäistä nimeämis ajatusta kunnioittaen.

Tämän nimeämisen taustalla on ajatus siitä, että vastaisuudessa vuosittain voitaisiin muistaa sellaista henkilöä kunniamaininnalla, joka on vuosien myötä on ollut tekemässä paljon arvokasta työtä pyhtääläisyyden eteen ja henkilö on myöskin muuten maininnan arvoinen "persoona" pyhtääläisessä elämänmenossa.

Yhdenselkeän kriteerin valinnalle ja nimeämiselle asetetin alusta alkaen, henkilö joka toimii aktiivisesti päivänpolitiikassa ei voi tulla valituksi Saariston Sirkaksi tai Sweniksi.


Raino Ojansivu

 

 

Vuoden 2019 Unikeko Pyhtäällä...

Vuoden 2019 Unikeko
Sakari Peltola

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

2018 Saariston Sven "Mesenaatti" myös kulttuurin alueella niin paikallisesti kuin laajemmallakin alueella tunnustettu persoona.
2017 Saariston sirkka ja Sven aviopari Kiviniemen Kartanon hallitsijat jotka vat mittavan työn tehneet vanhan kartanon kunnostuksen eteen ja siellä tapahtuvien toimintojen toteuttajana.
2015 Perinnepiiriläinen monen asian tietäjä paikallisen kulttuurin alalta myös valokuva-asiat ovat hänelle tuttuja.
2016 Vastila - Hirvikoski alueen "puurtaja" Anu Weckman vuoden 2016 Saariston Sirkka ja hopeisen Kotisutuliiton ansiomerkin saaja
2014 Saariston Sirkka Irma Roitto - mitä olisikaan Purolan alue ilman hänen paikallisena hengettärenä olemistaa.
2013 Saariston Sven Eero Iivari Heinlahden alueen monessa mukana ollut puurtaja.
2012 Saariston Sirkka ja Sven olivat juhlavuoden kunniaksi Tuula ja Matti Paaavola "Esittävät taiteilijat"
2011 Saariston Sven Seppo Mikola perinnepiirin pitkäaikainen "sihteeri" asioiden muistiin merkitsijä vaimonsa Elisan kanssa nimityksen jälkeen

Tässä yläpuolella on viimeksi valittujen Sirkkojen ja Svenien kuvia ja vasemmassa laidassa on vielä lisäksi muutama nimi joiden kohdalle valinta on jo kohdistunut.

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf.
myöntämät Saariston Sirkka ja Swen
arvonimet

2004
Toini Räsänen
Huutjärvi

2005
Esko Virtanen
Roonees

2006
Karl Backman
Munapirtti

2007
Tarja Paavola
Hirvikoski

2008
Martti T Nykänen
Siltakylä

2009
Ahti Savolainen
Huutjärvi

2010
Eila Lehtimäki
Kokkovuori

2011
Seppo Mikola
Huutjärvi

2012
Tuula Paavola
Matti Paavola

Huutjärvi

2013
Eero Iivari
Heinlahti

2014
Irma Roitto
Purola

2015
Atte Rosenblad
Siltakylä

2016
Anu Weckman
Vastila

2017
Jaana Viitakangas - Rinne
Hannu Rinne

Kiviniemi

2018
Reino Uusitalo
Huutjärvi

2019
Per Anttas
Kirkonkylä

Pyhtää-seura ry. Pyttissälskapet rf.
myöntämät Unikeko
huomionosoitukset

2019
Sakari Peltola
Heinlahti
 

Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf.
luovuttamat Suomen Kotiseutuliitto Ry.
Kotiseututyön ansiomerkkit:

2006
Karl Backman

Munapirtti

Toini Räsänen
Huutjärvi

Esko Virtanen
Roones

Päivi Karppi
Helsinki

2007
Tarja Paavola

Hirvikoski

2008
Martti T Nykänen

Siltakylä

2009
Ahti Savolainen

Huutjärvi

Pauliina Sakki
Hamina

2010
Eila Lehtimäki

Kokkovuori

2011
Seppo Mikola

Huutjärvi

2012
Tuula Paavola

Huutjärvi

Matti Paavola
Huutjärvi
 

Suomen Kotiseutuliitto ry.
Hallituksen myöntämät
Kultaiset ansiomerkit:

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 65
2012

Pierina Järventaus
Kirkonkylä

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 169
2015
Atte Rosenblad
Siltakylä

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 203
2015
Raino Ojansivu
Huutjärvi

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 385
2018
Seppo Mikola
Huutjärvi

Kotiseututyön kultainen ansiomerkki n:ro 398
2018
Reino Uusitalo
Huutjärvi

Suomen Kotiseutuliitto ry.
Hallituksen myöntämät
Hopeiset ansiomerkit:

Kotiseututyön hopeinen ansiomerkki n:ro 285
2016
Anu Weckman
Vastila

Suomen Kotiseutuliitto ry.
myöntämät
Pronssiset ansiomerkit

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2013
Eero Iivari
Heinlahti

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2014
Irma Roitto
Purola

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2017
Jaana Viitakangas - Rinne
Hannu Rinne

Kiviniemi

Kotiseututyön pronssinen ansiomerkki
2019
Per Anttas
Kirkonkylä