5-vuotistavoitteet

SEURAN TAVOITTEET TULEVALLE VIISIVUOTISKAUDELLE.

1. Toimialueellaan sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen sekä viihtyisyyden lisääminen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

2. Kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttaminen paikalliskulttuurin, ympäristösuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla.

3. Toimialueellaan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä toimiminen.

4. Asukkaiden kotiseututuntemuksen ja paikallishengen syventäminen.

5. Kotiseudun kiintymyksen lisääminen eri tavoin.

6. Yhteistyö Suomen Kotiseutuliiton ja muiden kotiseutuyhdistysten kanssa.

SEURAN TOIMINNAN KOHTEET TULEVALLE VIISIVUOTISKAUDELLE.

1. Pyhtään saaristomarkkinoiden ja Pyhtää-Viikon järjestelyissä aktiivinen mukanaolo.

2. Saariston Sirkan , tai Swenin valitseminen vuosittain saaristomarkkinoiden avajaisten yhteydessä ansiokkaasta kotiseututyötä ja Pyhtääläisyyttä vaalivista henkilöistä.


3. Kotiseututyön tukeminen luomalla stipendi- ja apuraha mahdollisuus nuorten saamiseksi aktiiviseen kotiseututyöhön.


4. Pyhtään kotiseutuarkiston saattaminen avustus- ja talkootoimin vastaamaan niitä tarpeita varten miksi sen toiminta on alkuun saatettu.


5. Pyhtääläisen perinteen vaaliminen ja tallentaminen.


6.
Osallistuminen kotiseutuaiheisten julkaisujen ja tallenteiden valmistuksiin ja niiden valmistusten avustamiseen.