Toiminta

"Vanha Mamma" Heinlahdesta

                                                                  

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 HALLINTO

Seuran johtokuntaan kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja joka valitaan vuodeksi kerrallaan ja kahdeksan (8) jäsentä jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan paitsi ensimmäisenä vuonna jolloin puolet eli neljä (4) on arvan perusteella erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan hoitamaan heille kuuluvia tehtäviä tai valitsee sihteerin ja/tai rahastonhoitajan johtokunnan ulkopuolelta hoitamaan kaikki niitä töitä jotka heidän työkenttäänsä katsotaan kuuluvan.

Koska yhdistys on kaksikielinen niin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tulisi olla henkilö joka vastaa ruotsinkielisen osuuden tuottamisesta ja toiminnasta.

Sihteeri ja rahastonhoitaja hoitavat heille kuuluvat normaalit toimenpiteet yhdistyksen toimintakauden aikana.

Muulta osin johtokunta toimii siten, että vuosikokouksen hyväksymät toimintalinjat ja tavoitteet tulee mahdollisimman hyvin hoidettua sellaisella tavalla, että yhdistyksellä on hyvät mahdollisuudet täysipainoiseen ja rakentavaan toimintaan jäsenistöä tai alueen kulttuuria ja perinnettä unohtamatta tulevan vuoden aikana.

 TALOUS

Yhdistyksen talous hyvin riippuvainen jäsenmaksujen saamisesta käyttöön ja siksi tulee aktiivisesti panostaa uusien jäsenien hankintaan ja heidän aktivoimiseensa myöskin  toimintaan mukaan.

Jotta tulot saataisiin jollakin tavalla vastaamaan tulevan toimintakauden kuluja tulisi jäsenmäärä pystyä kasvattamaan toimintavuoden aikana ja  saavuttamaan noin 100 jäsenen määrä.

Tällä nyt ajatellulla jäsenmäärällä  ja muiden toimintojen tuotolla pystytään juuri ja juuri saavuttamaan se taso, että pystymme tuloilla kattamaan vuoden toiminnalliset kulut ja jos vielä pystyisimme toteuttamaan jonkin projektiluonteisen kokomaisuuden josta olisi mahdollisuus anoa kunnalta avustus niin talous voisi olla turvattu mikäli mahdollisesti toteutettava Pyhtään Joulu Jul i Pyttis 2016 pystytään ajatellulla talousarviorungolla toteuttamaan

                                                                                  

TOIMINTA

Kauden toiminnan ensimmäinen päämäärä on siis jäsenistön saaminen entistä enemmässä määrin aktiiviseen toimintaan mukaan ja maksamaan jäsenmaksunsa, eikä vain ilmoittamaan jäseneksi liittymisestään.                 

Jäsenmaksun suuruus joka vuosikokouksessa vahvistetaan ei missään tapauksessa voi olla esteenä jäsenmäärän kehittymiseen ajatellulle tasolle.

Niin ja syksyllä voisimme yrittää viimein vaikkapa niitä jo kuluvalle vuodelle ajateltuja lukukinkereitä yhteistyössä seurakunnan kanssa ja tietenkin Pyhtää-seura Pyttissällskapet on toiminnassa mukana tulevilla saaristomarkkinoilla huomioimassa vuoden Saariston Sirkkaa tai Sweniä, kumpi sitten valittaneekin ja tietenkin opastamassa kirkossa ainakin yhden viikonlopun ajan.

Näin pian alkavan yhdennentoista  toimintavuoden suunnitelmia tehtäessä toimita on vieläkin liiaksi paljon sitä mitä johtokunta pystyy omalla panoksellaan tuottamaan ja aktiivisten yksittäisten jäsenten suosiollisella avustuksella toimintaa saadaan entistä enemmän ohjattua sellaisille toiminnallisille alueille joita varten seura on olemassa.

PERINNEPIIRI

Tarkoituksena on edelleen  tulevan vuoden aikana se, että perinnepiiri jatkaa osana seuran toiminnassa aktiivisena osana Pyhtääläistä kulttuuria ja perinnettä kartoittavana ja keräävänä yhteisönä kuitenkaan perinnepiirin itsenäisyyttä ja sen omaleimaisuutta tarpeettoman paljon rajoittamatta.

KOTISEUTUTALO

Projekti joka jo seuramme koko kymmenvuotisen elinkaaren aikana on ollut keskeisenä tavoitteena ei kuitenkaan hyvistä toimenpiteistä ja tavoitteista huolimatta ole liikahtanut eteenpäin tavoitetta kohden tulisi jo viimein saada sellaiseen päätökseen jolla olisi kauaskantoiset pyhtääläistä kotiseuturakkautta vaalivat arvot tulevien sukupolvienkin kannustimeksi.

PYHTÄÄN JOULU JUL I PYTTIS 2016

Joululehtiprojektia tulee jatkaa ja tehdä siitä nyt hyvin alkuun saatu  perinne jota pyhtääläisyydestä kiinnostuneet aktiiviset henkilöt ovat jo alkuvuodesta valmiit odottamaan ja myöskin ovat omalta osaltaan valmiit avustamaan lehden tuottamista.

Lehdestä saamme varmaan näyttävän niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin, siten kuin jo ensimmäinen toteutettu lehtikin jo osoitti miksi siis emme edelleen yrittäisi. 

Lehteen tulee saada uusia kirjoittajia ja sisältöön entistä enemmässä määrin niin vanhemman ajan muisteluita, mutta myös ajankohtaista vuoden aikana tapahtuneita asioita lukijoiden iloksi        

                                                                                                                                                      

MUUTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää aktiivista alueellista  kotiseututyötä Pyhtäällä kaikin  käytettävissä olevin keinoin niiden mahdollisuuksien mukaan jotka vuosikokous johtokunnalle on suonut.

Pyhtään Kotiseututalo projektin hyödyntäminen ja sen asian eteenpäin vieminen  tulee tutkia ja saada Pyhtään kunnan kanssa jonkinasteinen selkiytetty malli siitä miten toimintaa voitaisiin aktivoida jo tulevaa kesää silmälläpitäen.

Seuralla pitää olla oma näkyvyytensä myöskin Pyhtää-viikon ja saaristomarkkinoiden aikana, ja sen pitää olla  samoin esillä aktiivisesti myöskin muissa sellaisissa  Pyhtään kulttuuri- ja perinnetapahtumiin liittyvissä toimissa joihin yhdistys katsoo voivansa  aktiivisesti  olla vaikuttamassa ja olla osallistumassa erilaisten tilaisuuksien valmistelussa ja toteuttamisen kaikissa vaiheissa..

Seuran tulee aktiivisesti toimia myöskin neuvonantajana kunnan kulttuurielämää ym. koskevissa kysymyksissä, kun tähän lisätään vielä erillisenä liitteenä olevat viisivuotisjakson linjaukset voidaan seuran toiminnan olevan kattavuudeltaan sellainen, jolla on edellytykset olla täysipainoisesti vaalimassa ja tallentamassa Pyhtääläistä perimätietoutta ja nykypäivän  kulttuuria tulevien sukupolvien tarkasteltaviksi

Näillä toiminnan suuntaviivoilla yhdistys pystyy vakiinnuttamaan asemansa sellaisena yhteisönä jollaiseksi se on suunniteltukin.

 Pyhtää-seura ry
Pyttissällskapet rf.
Johtokunta

 

Raino Ojansivu
Puheenjohtaja

 

Pyhtään Perinnepiiri

Pyhtäällä on jo vuosia toiminut aktiivinen Pyhtääläistä perinnettää keräävä ja analysoiva "ryhmä" Pyhtään Perinnepiiri, joka on jo vuosia toiminut Pyhtää-seura ry. Pyttissällskapet rf. siipien suojassa, mutta toimien kuitenkin omana itsenäisenä jaostonaan.

Perinnepiiri siis toimimii omin voimin, mutta tarvittaessa voi turvautua seuran antamaan apuun niin toiminnan kuin taloudenkin osalta niissä puitteissa mihin seuralla on mahdollisuus vaikuttaa.