Yhdistysdokumentit

                                                                                                                                                                                                                                                    SYYSVUOSIKOKOUS

 

Aika:            to. 10.12.2015 klo 18.00 -19.00

Paikka:         Huutjärven kirjaston monitoimihuone.

Läsnä:           Erillisen listan mukaiset jäsenet

 

ASIALISTA
 

1.                 Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Raino Ojansivu joka kokouksen aluksi sai
                    vastaanottaa Suomen Kotiseutuliitto ry:n kultaisen ansiomerkin.
 

2.                 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raino Ojansivu.
 

3.                 Kokouksen sihteeriksi valittiin Pierina Järventaus.
 

4.                 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Atte Rosenblad ja Simo Sahari.
 

5.                 Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 

6.                 Todettiin läsnäolijat erillisen liitteen mukaan.
 

7.                 Todettiin, että kaikki kokouksen osanottajat ovat äänivaltaisia jäseniä.
 

8.                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

9.                 Puheenjohtaja esitteli tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman.
 

10.               Puheenjohtaja esitteli tulevan toimintakauden talousarvion.

11.               Päätettiin hyväksyä tulevan kauden toimintasuunnitelma pienen korjauksin.

12.               Päätettiin hyväksyä tulevan toimntakauden talousarvio pienin korjauksin.

13.               Henkilöjäsenmaksuksi vahvistettiin 10,00 € / henkilö / vuosi, ainaisjäsenmaksuksi
                    20 X vuosijäsenmksu, liittymismaksua ei peritä, yhteisöjäsenmaksuksi vahvistettiin 
                   
25,00 € / vuosi, kunnan ja seurakunnan jäsenmaksuiksi vahvistettiin 0,10 € / henkilö.

14.                Päätettiin, että puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille ei makseta palkkoita.

15.                Toiminnantarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

16.                Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen jatkamaan Raino Ojansivu.

17.                Erovuoroisten jäsenten tilalle tai jatkamaan valittiin (2016 - 2017) Eero Iivari, Tarja Paavola,
                    Atte Rosenblad, Simo Sahari ja (2016) Seija Halme, Pierina Järventaus, Pekka Pekkola ja
                    Urpo Vesa.

18.                Annettiin johtokunnalle mahdollisuus nemetä edustajat niihin yhteisöihin joihin
                    seuralla on mahdollisuus edustajansa nimetä.

19.                Päätettiin myöntää arpajaislupa tulevalle toimikaudella mahdollisesti pidettäviin arpajaisiin.

20.                Käsiteltäväksi ei johtokunnalle oltu esitetty asioita jotka tälle kokoukselle kuuluvat.

21.                Valittiin toiminnantarkastajiksi Pekka laine ja Rauno Alastalo ja heidän varaedustajikseen 
                    Katriina Toppari-Hirvonen ja Erkki Kiiski.

22.                Muita asioita ei ollut.

23.                Ilmoitusasioita ei ollut.

24.                Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00.
 

Kokouksen puolesta
Pyhtää-seura ry.
Pyttissällskapet rf.

 

Raino Ojansivu
puheenjohtajaOlemme tänään pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet kokouksen pöytäkirja ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:


Pyhtäällä ___ / ___ 2015


Pierina Järventaus                                          Urpo Vesa
pöytäkirjan tarkastaja                                     pöytäkirjan tarkastaja

 

JAKELU:       Pöytäkirjan liite
                  
Kokouksen osanottajat